206111 (2018/2) Calculus AP SIS

กระบวนวิชา 206111 Calculus AP Program สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.มช.

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครึ่งหลัง)

อาจารย์ผู้สอน (ครึ่งแรก): อาจารย์ ดร. ปรียานุช โหนแหยม
อาจารย์ผู้สอน (ครึ่งหลัง): อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2309               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: Wed 13.50 – 16.30

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook page (กระบวนวิชากลาง): Calculus 206111
Facebook group: 2018/2 206111 Calculus AP SIS
เว็บไซต์กระบวนวิชา 206111 : Calculus 206111

Course Information

  • เอกสารแผนการสอนและการประเมิน (ครึ่งหลัง) (.pdf file) Download Here
  • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

แบบฝึกหัดเสริม

ดาวน์โหลดชุดแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค – ปลายภาค ที่นี่

Download กิจกรรมในชั้นเรียน – เฉลย

(คลิก [H] เพื่อโหลดเฉลยการบ้าน)

สัปดาห์ที่ วันที่ แผนการสอน
13 พ 2 ม.ค. 62 การอินทิเกรตเบื้องต้น: ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่, ผลบวกรีมันน์, สมบัติอินทิกรัลจำกัดเขต, อินทิกรัลไม่จำกัดเขต, สูตรการอินทิเกรตพื้นฐาน, การอินทิเกรตโดยการแทนค่า
14

พ 9 ม.ค. 62*

การอินทิเกรตเบื้องต้น: การอินทิเกรตโดยการแทนค่า (ต่อ), ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส
15

พ 16 ม.ค. 62

การประยุกต์การอินทิเกรต: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง, ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน (Disk Method, Washer Method)
16

พ 23 ม.ค. 62

งดการเรียนการสอน เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร
17

พ 30 ม.ค. 62

การประยุกต์การอินทิเกรต: ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน (Shell Method)

เทคนิคการอินทิเกรต: 1 การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วน, 2 การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติบางแบบ

18

พ 6 ก.พ. 62

เทคนิคการอินทิเกรต:  การอินทิเกรตแบบแทนค่าตรีโกณมิติ, 4 การอินทิเกรตแบบแยกเศษส่วนย่อย, อินทิกรัลไม่ตรงแบบ Type 1
19

พ 13 ก.พ. 62

เทคนิคการอินทิเกรต: อินทิกรัลไม่ตรงแบบ Type 2, 3

สมการเชิงอนุพันธ์: แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์, การตรวจสอบการเป็นคำตอบ, สมการอันดับหนึ่งแยกตัวแปรได้, สมการอันดับหนึ่งเชิงเส้น, การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์

20

พ 20 ก.พ. 62

สอบปลายภาค 13.00 – 16.00 น.
21 สัปดาห์สอบปลายภาค วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการสอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชานี้

Achives (for references)

%d bloggers like this: