206111 (2017/1) Calculus

กระบวนวิชา 206111 Calculus (ตอนเรียนที่ 6)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2315               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: MTh 13.00 – 14.30       ห้องเรียน: SCB2100
Office Hour: F 14.30 – 16.00 or by appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook page (กระบวนวิชากลาง): Calculus 206111
Facebook group (สำหรับ section 6): 2017/1 206111 Calculus Sec 006

Course Syllabus

  • เอกสารประมวลรายวิชาส่วนกลาง (.pdf file) Download Here
  • ข้อตกลงและแผนการสอนประจำตอนเรียน (.pdf file) Download Here
  • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here
  • รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน (ข้อมูลวันที่ 20 สิงหาคม) Download Here

Download เอกสารประกอบการสอน, กิจกรรมในชั้นเรียน – เฉลย

(คลิกที่วันที่ เพื่อโหลดไฟล์บันทึกการสอนในชั้นเรียน, คลิก Q/HW เพื่อโหลดเฉลยการบ้านหรือสอบย่อย)

สัปดาห์ที่ วันที่

เรื่อง (แผนการสอนปรับใหม่จากในแผนการสอนที่แจก)

1

7 ส.ค. 60   [Q]

10 ส.ค. 60 [HW]

แนะนำกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล, ลิมิตของฟังก์ชัน

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

14 ส.ค. 60

17 ส.ค. 60

19 ส.ค. 60**
[ Cont / Diff] [HW]

(วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)

(วันไหว้ครู / งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

อนุพันธ์ในรูปฟังก์ชัน : นิยามพื้นฐาน, (มีสองไฟล์ Cont : part แรก, Diff : part หลังเบรค), การบ้าน (ไม่ต้องส่ง)

3

21 ส.ค. 60 [Q]

24 ส.ค. 60 [Q->HW]
[Potential Ex : KEY]

อนุพันธ์ในรูปการเปลี่ยนแปลง, การหาอนุพันธ์ได้

สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน : สูตรเบื้องต้นของอนุพันธ์, อนุพันธ์อันดับสูง

4

28 ส.ค. 60* [Q]

31 ส.ค. 60* [Q / HW]

กฏลูกโซ่ : การหาอนุพันธ์โดยกฏลูกโซ่, อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม, อนุพันธ์ของฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

5

4 ก.ย. 60 [Q]

7 ก.ย. 60 [Q]

ฟังก์ชันแฝง, การใช้ลอการิทึมช่วยหาอนุพันธ์

การใช้ลอการิทึมช่วยหาอนุพันธ์, อัตราสัมพัทธ์,

6

11 ก.ย. 60 [Q->HW]

14 ก.ย. 60 [HW]

16 ก.ย. 60**

ดิฟเฟอเรนเชียลและการประมาณค่า เอกสารสรุปประเด็นเพิ่มเติม

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 1: แนะนำลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 2: รูปอินดิเทอร์มิเนต กฏของโลปิตาล

7

18 ก.ย. 60 [Q] [Rev]

21 ก.ย. 60* [HW]

ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ ฟังก์ชันเพิ่ม – ลด ฟังก์ชันนูน – เว้า

การเขียนกราฟ 2, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์

8

25 ก.ย. 60 [ACT] [HW]

28 ก.ย. 60

โจทย์ปัญหาค่าสุงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค

9

2 – 8 ต.ค. 60 สอบกลางภาค วันอังคารที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 15.00 น.

10

9 ต.ค. 60 [Q -> HW]

12 ต.ค. 60 [Q]
.

ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่, ผลบวกรีมันน์,  สมบัติอินทิกรัลจำกัดเขต

อินทิกรัลไม่จำกัดเขต, สูตรการอินทิเกรตพืนฐาน, การอินทิเกรตโดยการแทนค่า

11

16 ต.ค. 60 [Q][PotentialEx1 : KEY]

16 ต.ค. 60 (Make up)

19 ต.ค. 60 [Q -> HW]
.

การอินทิเกรตโดยการแทนค่า (ต่อ) ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง, พื้นที่ระหว่างโค้ง

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 1 (Disk and Washer Method)

12

23 ต.ค. 60

26 ต.ค. 60

(วันปิยมหาราช)

(พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9)

13

30 ต.ค. 60 [Q]

2 พ.ย. 60 [Ex]

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน (Shell Method),
เทคนิคการอินทิเกรต 1: การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วนเทคนิคการอินทิเกรต 1: การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วน (ต่อ)
เทคนิคการอินทิเกรต 2: การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติบางแบบ

14

6 พ.ย. 60 [Q]

9 พ.ย. 60 [Q]

เทคนิคการอินทิเกรต 3: การอินทิเกรตแบบแทนค่าตรีโกณมิติ

เทคนิคการอินทิเกรต 4: การอินทิเกรตแบบแยกเศษส่วนย่อย

15

13 พ.ย. 60 [Q -> HW]

16 พ.ย. 60 [Q]

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 1

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 2: บทนำและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์

16

20 พ.ย. 60 [Q]

20 พ.ย. 60 [KEY]

23 พ.ย. 60 [Ex]

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปร

การสอนเพิ่มเติม เรื่อง การอินทิเกรตแบบระคน

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งเชิงเส้น, Growth & Decay
ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค

17 – 18

27 พ.ย.

– 12 ธ.ค. 60

สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น.

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว, ** หมายถึง ตารางการสอนชดเชยตามประกาศของกระบวนวิชากลาง

การนัดเรียนชดเชยวันหยุด

ก่อนการสอบกลางภาค มีการเรียนชดเชยวันหยุด จำนวนสองครั้งคือ

  • วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.00 น. สถานที่ MB2211
  • วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. สถานที่ MB2211

หลังการสอบกลางภาค มีการเรียนชดเชยวันหยุด จำนวนสองครั้งคือ

  • วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 17.40 – 19.10 น. สถานที่ MB2211
  • วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 – 19.30 น. สถานที่ MB2211 ยกเลิกการ Make Up
  • [สอนเพิ่ม การอินทิเกรตแบบระคน] วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 2560 เวลา 18.00 – 19.30 น. สถานที่ MB2211

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการสอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชานี้

Achives (for references)

  • ยังไม่มีข้อมูลเก่าของกระบวนวิชานี้ในภาคการศึกษาที่แล้ว
%d bloggers like this: