206111 (2017/2) Calculus

กระบวนวิชา 206111 Calculus (ตอนเรียนที่ 3)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2315               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: TuF 08.00 – 09.30      ห้องเรียน: RB5102
Office Hour: Th 14.30 – 16.00 or by Appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook page (กระบวนวิชากลาง): Calculus 206111
Facebook group (สำหรับ section 3): 2017/2 206111 Calculus Sec 003

Course Information

  • เอกสารประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (.pdf file) Download Here
  • ข้อตกลงและแผนการสอนประจำตอนเรียน (.pdf file) 206111-02-2017 syllabus (Sec3)
  • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here
  • รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน Here
  • นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา สำหรับวิชา 206111 ไม่มีการเลื่อนสอบให้แก่นักศึกษาในกรณีที่ตารางสอบชนกับวิชาอื่น

แบบฝึกหัดเสริม

Download เอกสารประกอบการสอน, กิจกรรมในชั้นเรียน – เฉลย

(คลิกที่วันที่ เพื่อโหลดไฟล์บันทึกการสอนในชั้นเรียน, คลิก Q/HW เพื่อโหลดเฉลยการบ้านหรือสอบย่อย)

สัปดาห์ที่ วันที่

แผนการสอน

1

F 5 Jan 2018 แนะนำกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล, ทดสอบก่อนเรียน

2

Tu 9 Jan 2018 [Q]

F 12 Jan 2018 [Q]

ลิมิตของฟังก์ชัน

ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3

Tu 16 Jan 2018 [Q]

F 19 Jan 2018 [Q]

ความต่อเนื่องบนช่วง

ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง, นิยามอนุพันธ์
นิยามของอนุพันธ์

4

Tu 23 Jan 2018

F 26 Jan 2018 [Q]

หยุดเรียน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อนุพันธ์ในรูปการเปลี่ยนแปลง, การหาอนุพันธ์ได้, สูตรเบื้องต้นของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5

Tu 30 Jan 2018 * [Q]

F 2 Feb 2018 [Q]

อนุพันธ์อันดับสูง, อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

กฏลูกโซ่

6

Tu 6 Feb 2018 [Q]

F 9 Feb 2018 [Q]

 ฟังก์ชันแฝง, อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม, การใช้ลอการิทึมช่วยหาอนุพันธ์

อนุพันธ์ของฟังก์ชันอินเวอร์สตรีโกณมิติ, อัตราสัมพัทธ์

7

Tu 13 Feb 2018 [Q]

Th 15 Feb 2018 [Make up]

F 16 Feb 2018 [Q]

ดิฟเฟอเรนเชียลและการประมาณค่า

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 1: แนะนำลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์
ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 2: รูปอินดิเทอร์มิเนต กฏของโลปิตาล

ฟังก์ชันเพิ่ม – ลด, ความเว้าของฟังก์ชัน, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ – สัมบูรณ์

8

Tu 20 Feb 2018 [Q]

F 23 Feb 2018 [Q]

การตรวจสอบโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่ง – อันดับสอง, การร่างกราฟ

โจทย์ปัญหาค่าสุงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์

9

M 26  – Wed 28 Feb
F 2 – M 5 Mar
สอบกลางภาค วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 15.30 – 18.30 น.

10

Tu 6 Mar 2018 [Q]

F 9 Mar 2018 [Q]

ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่, ผลบวกรีมันน์

สมบัติอินทิกรัลจำกัดเขต, อินทิกรัลไม่จำกัดเขต, สูตรการอินทิเกรตพื้นฐาน, การอินทิเกรตโดยการแทนค่า

11

Tu 13 Mar 2018 [Q]

F 16 Mar 2018 [Q]

การอินทิเกรตโดยการแทนค่า (ต่อ) ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส 1

ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส 2

12

Tu 20 Mar 2018 [Q]

F 23 Mar 2018 [Q]

พื้นที่ระหว่างโค้ง

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 1 (Disk and Washer Method)

13

Tu 27 Mar 2018 [Q]

F 30 Mar 2018 [Q]

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน (Shell Method),
เทคนิคการอินทิเกรต 1: การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วนเทคนิคการอินทิเกรต 1: การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วน (ต่อ)
เทคนิคการอินทิเกรต 2: การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ

14

Tu 3 Apr 2018 [Q]

F 6 Apr 2018

เทคนิคการอินทิเกรต 2: การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ต่อ)
เทคนิคการอินทิเกรต 3: การอินทิเกรตแบบแทนค่าตรีโกณมิติหยุดเรียน วันจักรี

15

Tu 10 Apr 2018 [Q]

F 13 Apr 2018

เทคนิคการอินทิเกรต 3: การอินทิเกรตแบบแทนค่าตรีโกณมิติ
เทคนิคการอินทิเกรต 4: การอินทิเกรตแบบแยกเศษส่วนย่อยหยุดเรียน วันสงกรานต์

16

Tu 17 Apr 2018

F 20 Apr 2018 [Q]

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 1

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 2, แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์, การตรวจสอบการเป็นคำตอบ

17

Tu 24 Apr 2018 [Q]

F 27 Apr 2018 [Q]

สมการอันดับหนึ่งแยกตัวแปรได้, สมการอันดับหนึ่งเชิงเส้น

สมการอันดับหนึ่งเชิงเส้น, การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์

18 – 19

M 30 Apr – F 4 May
Sun 6 – M 14 May
สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 15.00 น.

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการสอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชานี้

Achives (for references)

%d bloggers like this: