206111 (2018/2) Calculus

กระบวนวิชา 206111 Calculus (ตอนเรียนที่ 4)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2309               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: TuF 08.00 – 09.30      ห้องเรียน: RB5102
Office Hour: Tu 14.30 – 16.00 or by Appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook page (กระบวนวิชากลาง): Calculus 206111
Facebook group (สำหรับ section 3): 2018/2 206111 Calculus Sec 004
เว็บไซต์กระบวนวิชา 206111 : Calculus 206111

Course Information

  • เอกสารประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (.pdf file) Download Here
  • ข้อตกลงและแผนการสอนประจำตอนเรียน (.pdf file) TBA
  • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here
  • รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน Here
  • นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา สำหรับวิชา 206111 ไม่มีการเลื่อนสอบให้แก่นักศึกษาในกรณีที่ตารางสอบชนกับวิชาอื่น

แบบฝึกหัดเสริม

  • ดาวน์โหลดชุดแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค – ปลายภาค ที่นี่

Download เอกสารประกอบการสอน, กิจกรรมในชั้นเรียน – เฉลย

(คลิกที่วันที่ เพื่อโหลดไฟล์บันทึกการสอนในชั้นเรียน, คลิก Q/HW เพื่อโหลดเฉลยการบ้านหรือสอบย่อย)

สัปดาห์ที่ วันที่

แผนการสอน

1

F 4 Jan 2019 แนะนำกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล, ทดสอบก่อนเรียน

2

Tu 8 Jan 2019

F 11 Jan 2019

ลิมิตของฟังก์ชัน

ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3

Tu 15 Jan 2019

F 18 Jan 2019

ความต่อเนื่องบนช่วง, ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง
นิยามของอนุพันธ์, การหาอนุพันธ์ได้

4

Tu 22 Jan 2019

F 25 Jan 2019

อนุพันธ์ในรูปการเปลี่ยนแปลง,, สูตรเบื้องต้นของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน, อนุพันธ์อันดับสูง

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ, กฏลูกโซ่

5

Tu 29 Jan 2019

F 1 Feb 2019

กฏลูกโซ่ (ต่อ), ฟังก์ชันแฝง, อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม,

การใช้ลอการิทึมช่วยหาอนุพันธ์, อนุพันธ์ของฟังก์ชันอินเวอร์สตรีโกณมิติ

6

Tu 5 Feb 2019

F 8 Feb 2019

อัตราสัมพัทธ์

ดิฟเฟอเรนเชียลและการประมาณค่า

7

Tu 12 Feb 2019

F 15 Feb 2019

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 1: แนะนำลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 2: รูปอินดิเทอร์มิเนต กฏของโลปิตาล

8

Tu 19 Feb 2019

F 22 Feb 2019

หยุดเรียน วันมาฆบูชา

ฟังก์ชันเพิ่ม – ลด, ความเว้าของฟังก์ชัน, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ – สัมบูรณ์

9

Tu 26 Feb2019

F 1 Mar 2019 [HW]

การตรวจสอบโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่ง – อันดับสอง, การร่างกราฟ
EX 4.8โจทย์ปัญหาค่าสุงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์ Ex 4.13

10

M 4  – Sun 10 Mar สอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 15.30 – 18.30 น.

11

Tu 12 Mar 2019*

F 15 Mar 2019*

ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่, ผลบวกรีมันน์

**งดเรียน มหาวิทยาลัยประกาศหยุดจากมลพิษทางอากาศสูง

12

Tu 19 Mar 2019

F 22 Mar 2019

สมบัติอินทิกรัลจำกัดเขต, อินทิกรัลไม่จำกัดเขต, สูตรการอินทิเกรตพื้นฐาน

สูตรการอินทิเกรต และการอินทิเกรตโดยการแทนค่า

13

Tu 26 Mar 2019

Th 28 Mar 2019 (Make up)

F 29 Mar 2019

ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

พื้นที่ระหว่างโค้ง, ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 1 (Disk and Washer Method)

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน (Shell Method),

14

Tu 2 Apr 2019

Th 4 Apr 2019 (Make up)

F 5 Apr 2019

เทคนิคการอินทิเกรต 1: การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วน

เทคนิคการอินทิเกรต 2: การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เทคนิคการอินทิเกรต 3: การอินทิเกรตแทนค่าตรีโกณมิติ

เทคนิคการอินทิเกรต 3: การอินทิเกรตแทนค่าตรีโกณมิติ (ต่อ)
เทคนิคการอินทิเกรต 4: การอินทิเกรตแยกเศษส่วนย่อย

15

Tu 9 Apr 2019

F 12 Apr 2019

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 1

**งดเรียน รัฐบาลประกาศวันหยุดสงกรานต์เพิ่มเติม

16

Tu 16 Apr 2019

F 19 Apr 2019

หยุดเรียน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 2, สมการเชิงอนุพันธ์, การตรวจสอบการเป็นคำตอบ

17

Tu 23 Apr 2019*

F 26 Apr 2019

สมการอันดับหนึ่งแยกตัวแปรได้, สมการอันดับหนึ่งเชิงเส้น

สมการอันดับหนึ่งเชิงเส้น, การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์

18 – 19

M 29 Apr –
Sun 12 May
สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00 – 15.00 น.

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการสอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชานี้

Achives (for references)

%d bloggers like this: