206171 (2017/1) General Mathematics 1

กระบวนวิชา 206171 General Mathematics 1
(ตอนเรียนที่ 5)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี, Facebook: Supanut Nutsensei Chaidee
เวลาเรียน: TuF 13.00 – 14.30       ห้องเรียน: MB2211 (ห้อง Slope ภาควิชาคณิตศาสตร์)
Office: MB2315
Office Hour: M 14.30 – 16.00 or by appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Announcement

  • 15 Sep 2017 : วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 อาจารย์จะไปงานประชุมวิชาการที่ประเทศจีน อย่างไรก็ตามยังมีการเรียนการสอนตามปกติ โดย อ.ดร.สุทธิดาจะเป็นผู้ทำการสอนแทน
  • 18 Aug 2017 : อาจารย์ได้อัพเอกสารที่สอนไว้สามครั้งแล้ว นักศึกษาตรวจสอบได้จากลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ ขอโทษจริงๆที่อัพโหลดขึ้นให้ช้ากว่าเวลาที่แจ้งไว้ครับ

Course Syllabus – Other Documents

Download เอกสารประกอบการสอน, กิจกรรมในชั้นเรียน – เฉลย

เอกสารที่ใช้สอนในคาบเรียน : เนื้อหาก่อนสอบปลายภาคเรียน  

วันที่ Lecture note files Activities file (Quiz/HW)
Tu 10 October 2017 20171010_LectureNote
F 13 October 2017 งดการเรียนการสอน (วันหยุด)
Tu 17 October 2017  20171017_LectureNote
F 20 October 2017  20171020_LectureNote
Tu 24 October 2017  20171024_LectureNote  2017-10-24 Quiz
F 27 October 2017  20171027_LectureNote  2017-10-27 Quiz
Tu 31 October 2017  20171031_LectureNote  2017-10-31 Quiz
F 3 November 2017  20171103_LectureNote  2017-11-3 Quiz | Key
Tu 7 November 2017  20171107_LectureNote  2017-11-7 Quiz
F 10 November 2017  20171110_LectureNote
Tu 14 November 2017  20171114_LectureNote  2017-11-7 Exercise
F 17 November 2017  20171117_LectureNote
Tu 21 November 2017  20171121_LectureNote
F 24 November 2017  20171124_LectureNote

เอกสารที่ใช้สอนในคาบเรียน : เนื้อหาก่อนสอบกลางภาคเรียน | Checklist Midterm 206171

วันที่ Lecture note files Activities file (Quiz/HW)
Tu 8 August 2017 20170808_LectureNote 2017-08-08 Pretest
F 11 August 2017 20170811_LectureNote
Tu 15 August 2017 20170815_LectureNote 2017-08-15 Quiz
F 18 August 2017 งดการเรียนการสอน
(สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์)
Tu 22 August 2017 20170822_LectureNote
F 25 August 2017 20170825_LectureNote Checkpoint Chapter 1
Checkpoint Chapter 1_KEY
Tu 29 August 2017*
F 1 September 2017*
20170829-0901_LectureNote
Tu 5 September 2017 20170905_LectureNote
F 8 September 2017 20170908_LectureNote 2017-09-08 HW
Tu 12 September 2017 20170912_LectureNote
F 15 September 2017 20170915_LectureNote
Tu 19 September 2017 20170919_LectureNoteA
20170919_LectureNoteB
F 22 September 2017* 20170922_LectureNote
Tu 26 September 2017 20170926_LectureNote
F 29 September 2017 20170929_LectureNote

หมายเหตุ * มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชานี้

Achives (for references)

  • ยังไม่มีข้อมูลเก่าของกระบวนวิชานี้ในภาคการศึกษาที่แล้ว
%d bloggers like this: